در خاطرت باشد....

در خاطرت باشد به یاد هم باشیم

شاید سالها بعد بی تفاوت از کنار هم بگذریم و

                            بگوییم این غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود....

          

خاطرت باشد اگر حس واقعی بود هیج وقت بی تفاوت.....

خاطرت باشد که.........

/ 2 نظر / 25 بازدید
سیامک

تا که از جانب معشوقه نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. قبول کنید

هیچکس

[گل]