از زلف لیلی حلقه ای،                                 در گردن مجنون کنید!                          
/ 3 نظر / 7 بازدید
امام علی(علیه السلام) به مالک اشتر ای مالک!اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی،                 فردا به آن چشم نگاهش مکن                             ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
15 پست
آبان 89
13 پست
مهر 89
12 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
5 پست
دی 88
1 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
8 پست
بهمن 86
6 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
6 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
13 پست