پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

اینقده خوشحالم که هل شدم نمی دونم چی بنویسم             من ارشد مجاز شدم خدا جون ممنونم ازت                                  
/ 5 نظر / 5 بازدید

باید فراموشش کنم

                                      باید فراموشت کنم                                    چندیست تمرین می کنم                                   من می توانم !می شود!                                       ارام تلقین می کنم                                     حالم،نه اصلا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید

از چی بنویسم؟

دلم برای نوشتن تنگ شده،اما از چی بنویسم؟نوشتن بهانه میخواد .....                                                                     دوست داشتن                     عشق                           نفرت                                            دلتنگی                      تنهایی                           بیقراری                                      شیدایی                   سرمستی                  ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید