پست های ارسال شده در بهمن سال 1386

سفرکرده....

                          ان سفر کرده که صد قافله دل همره اوست                                                        هرکجاهست خدایا به سلامت دارش
/ 1 نظر / 14 بازدید

دخترک تنها

                                                                                        دردل تاریک شب                                               دخترک داغ زتب                                         روزهای رفته را می کاوید                                         روزهای رفته با افسوس و اه                                       گم ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 11 بازدید
من مرثیه خوان دل دیوانه ی خویشم                                کومرهمی از بهر دل خسته وریشم دلم براش تنگ شده.... بعصی وقتها با خودم میگم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید