سفرکرده....

 

                      451d6kx.jpg

 

ان سفر کرده که صد قافله دل همره اوست

                                                       هرکجاهست خدایا به سلامت دارش

/ 1 نظر / 17 بازدید
مهدی

من واقعا ديوانه ام ..از همه كارهاي دنيا مجنون شدن را بر گزيدم آن هم با حقوق يك نگاه ناب .چه مي دانستم گفتم مجنون مي شوم كسي مي شوم با غرور سر بلند راه مي روم.آه نمي دانستم كه از مجنون شدن تنها مجنونيش نصيبم مي شود. خرد شدن غرورم ...شكستن بلور اشكهايم. فكر مي كني می دانستم؟ اگر دوباره فرصتي يابم ديگر مجنون نخواهم شد