دیگه دارم....

دیگه دارم به خودم شک می کنم
                                      آخه حرفامو نمی فهمه کسی
                                                      من که دست دلمو رو می کنم


                                                             چرا دنیامو نمی فهمه کسی؟

                                                            دل من مونده رو دستم، دلی که
                                                       همه ی دار و ندار آدمه


                                  کاش یکی از ته دل به من بگه


                         عاشق این دل صاف و سادمه

                      دیگه دارم به خودم شک می کنم
آخه حرفامو نمی فهمه کسی
من که دست دلمو رو می کنم
چرا دنیامو نمی فهمه کسی؟

                                    آخه من چیز زیادی نمی خوام
                                          یه نوازش، یه نگاه مهربون


یکی که خودش باشه تا بتونیم
واسه همدیگه بمونیم هر دومون

                                   دیگه دارم به خودم شک می کنم
                                             آخه حرفامو نمی فهمه کسی


                                م ن که دست دلمو رو می کنم
                                                   چرا دنیامو نمی فهمه کسی؟

/ 1 نظر / 18 بازدید
رهگذر

[چشمک] این همه چیز که گفتی میخوای واقعا فکر میکنی چیز زیادی نیست ؟