منطق

دلم میخواد آدم منطقی شم  می خوام چند روز به خودم و به منطق و به حقیقت فکر کنم بشم...

خداجون کمکم کن بفهمم اون چیزی روکه باید بفهمم دارم دیوونه میشم

نمیدنم بغضی که تو سینه دارم و چه جوری خالی کنم...

                              

دنبال بهانه

/ 1 نظر / 18 بازدید
هيچكس

همشو خوندم اما واسه خودم نه واسه تو ....